งานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 และงานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19  

งานมหกรรมโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19

        ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 และนางสาวพจนา เสมา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวรายงาน โดยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย หมู่ 5 บ้านสนามชัย ตำบลสนามชัย  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ กำหนดจัดงานโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่างๆ ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่  13 – 15 พฤษภาคม 2565 ภายในงานมีการประกวดโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน  โคเนื้อลูกผสมยุโรป และลูกผสมบราห์มัน ประเภท Grand Champion  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชาการและผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์ต่างๆ การประกวดแพะเมืองสุพรรณ การสัมมนาวิชาการ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์  และคลินิกปศุสัตว์  

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์