ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ งานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

          ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆ ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ภายในงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย ต.สนามชัย อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี ซึ่งภายในงานได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว บริการรักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้น จัดแสดงนิทรรศการด้านปศุสัตว์ ให้คำปรึกษานำด้านการเลี้ยงและการดูแลสุขภาพสัตว์

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์/กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์