ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์และปุ๋ย

ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์

           วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายชาตรี ฉิมพรัตน์ นายอำเภอสามชุก พร้อมด้วย นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามชุก เกษตรอำเภอสามชุก ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองร้อย อส.อ.สามชุกที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจแนะนำผู้ประกอบกิจการจำหน่ายวัตถุดิบอาหารสัตว์และปุ๋ย มิให้มีการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์และเกษตรกร ออกตรวจสต็อกสินค้าของผู้ประกอบการจำหน่ายปุ๋ย จำนวน 1 แห่ง และร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยและอาหารสัตว์ จำนวน 8 แห่ง จากการตรวจสอบพบว่าผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และได้แนะนำผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน ผู้ประกอบการรับทราบและความร่วมมือเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก