ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.ด่านช้าง

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ 6 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ฝึกอบรมเกษตรกร 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมการทำกระถินหมัก หญ้าหมัก และข้าวโพดหมัก เกษตรกรเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 คน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์