อบรมทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

อบรมทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

          วันที่ 7 กันยายน 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช อบรมเกษตรกร 3/5 ประสาน ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี อบรมการทำผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เมนูไส้อั่ว และบาร์บีคิวหมู มีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 20 คน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์