โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อ.อู่ทอง

ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว

          วันที่ 1 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยศูนย์พักพิงแห่งที่ 2 ร่วมดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565 ณ วัดบ้านกล้วย ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ทั้งสิ้น จำนวน 38 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง