ปศอ.หนองหญ้าไซ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ในพื้นที่ ต.หนองโพธิ์

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

          วันที่ 31 สิงหาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ วัดลำพันบอง ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยเบื้องต้นแก่ประชาชนทั่วไป มีผู้มาขอรับบริการ จำนวน 29 ราย ผ่าตัดทำหมันสุนัข เพศผู้ 13 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว เพศผู้ 3 ตัว ยอดรวมทั้งสิ้น 16 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ