ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

          วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (3/5 ประสาน) ณ กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่บ้านท่าคอย ม.4 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรม 20 คน ฝึกปฏิบัติทำกากหมูรสเด็ด จากวิทยากรในชุมชน

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์