ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ

พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ

          วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์