ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.ตลิ่นชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

        วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปีสกินให้แก่เกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี จำนวน 250 ตัว ตามนโยบายควบคุมการแพร่ระบาดโรคลัมปี สกิน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี