ปศอ.ด่านช้าง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.นิคมกระเสียว

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ให้กับฟาร์มที่อยู่ในรัศมีของฟาร์มที่เป็นจุดเกิดโรคฯ จำนวน 1 ฟาร์ม โคเนื้อจำนวน 50 ตัว ณ ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง