โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ ที่ทำการชุมชนตลาดอำเภอหนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
     - ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ 15 ตัว เพศเมีย 1 ตัว รวม 16 ตัว
     - ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้รวม 8 ตัว
     - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 38 ตัว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์