โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

           วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ร่วมกับเทศบาลตำบลนางบวช จัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัขและแมวภายใต้โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

ผลการปฏิบัติงาน
     ▶️ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 24ตัว รวม 32 ตัว
     ▶️ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 10ตัว เพศเมีย 10ตัว รวม 20 ตัว
     ▶️ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 52 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช