ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ครั้งที่ 2/2565

ตรวจติดตามโรงผติลอาหารสัตว์

          วันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัสุพรรณบุรี มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า​ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ​ ครั้งที่​ 2/2565​ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี​ รวมทั้งสิ้น​ 9​ แห่ง​ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะเป็นอย่างดี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์