ปศอ.เดิมบางนางบวช ลงพื้นที่เจาะเลือดแกะในกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซิสในแพะ-แกะ ประจำปี 2565     

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช มอบหมายให้นางสาวลันตา สวนประเสริฐ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการเจาะเลือดแกะ ในกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลโลซิส ในแพะ-แกะ ประจำปีงบประมาณ 2565 และให้คำแนะนำ ให้ความรู้ ด้านการเลี้ยง พร้อมมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 3 ราย ในพื้นที่ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช