ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

โครงการธนาคารโค-กระบือ

          วันที่ 6 มีนาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 108 ตัว มอบให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์และอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปเลี้ยงดูตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผู้นำท้องถิ่น และข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ ณ หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับมอบแม่โคไป จะต้องทำสัญญายืมเพื่อการผลิตกับโครงการฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี และต้องคืนลูกโคตัวแรกเมื่ออายุครบ 18 เดือน ให้กับโครงการฯ และเมื่อครบสัญญา 5 ปี จะมอบแม่โคพร้อมลูกตัวที่ 2,3,4 และตัวถัดไป (ถ้ามี) ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์