ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อต่อใบอนุญาต ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ร่วมกันตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง คือ 1. โรงฆ่าสุกรเจ้ยุหมูอินเตอร์ 2. โรงฆ่าสัตว์วรานิษฐ์ (ไก่เนื้อ)

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี