ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ

โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

          วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ชี้แจงรายละเอียดโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและนำเสนอทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านพืชและด้านประมง โดยมี จ.อ.มนตรี โกมลมาลย์ หัวหน้าหน่วยอำเภอสามชุก (ธ.ก.ส.) ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้กู้โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ มีพี่น้องเกษตรกรจาก ต.หนองผักนาก ต.หนองสะเดา และ ต.กระเสียว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เข้ารับฟังการชี้แจงรวม 86 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์