ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการสานฝันสร้างอาชีพฯ ในพื้นที่ อ.สามชุก

 โครงการสานฝันสร้างอาชีพ

          วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสมประสงค์ ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ชี้แจงรายละเอียดโครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร พร้อมแนะนำหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการและนำเสนอทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ ด้านพืชและด้านประมง โดยมี ว่าที่ ร.ต.พลเทพ เข็มศิริ ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. สาขาสามชุก ร่วมชี้แจงขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้กู้โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ มีพี่น้องเกษตรกรจาก ต.ย่านยาว และ ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เข้ารับฟังการชี้แจงรวม 52 ราย เกษตรกรส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์เป็นหลัก และจะได้รวบรวมเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ต่อไป

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์