ปศุสัตว์สุพรรณฯ มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่ ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง

มอบปัจจัยการผลิต

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง มอบปัจจัยการผลิตการผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ในพื้นที่บ้านกกตาด หมู่ที่ 9 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ให้แก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย ปัจจัยการผลิตได้แก่ ไก่ไข่สาวรายละ 15 ตัว อาหารไก่ไข่ 75 กิโลกรัม พร้อมเวชภัณฑ์ โดยเป็นการมอบปัจจัยการผลิตรอบที่ 2 หลังจากรอบแรกได้มอบวัสดุการเกษตรให้เกษตรกรไปเตรียมโรงเรือนก่อนรับไก่

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์