ปศอ.เดิมบางนางบวช ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช

ออกหน่วยบริการ

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช โดยนายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช และเจ้าหน้าที่ร่วมกับกลุ่มรักสัตว์พร้อมด้วยเทศบาลตำบลเขาพระ ออกให้บริการควบคุมสุนัข-แมว โดยการผ่าตัดทำหมันถาวร ณ ศาลาประชาคมตลาดท่าช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ยอดทำหมันจำนวนแมว 34 ตัว เป็น แมวเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 31 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช