ปศุสัตว์สุพรรณฯ ตรวจประเมินกิจการฆ่าสัตว์เพื่อออกใบอนุญาต ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ

ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์

          วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่
          1. โรงฆ่าสุกรน้ำอ้อยทรัพย์-ทวีคูณ 122 ม.3 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 
          2. โรงฆ่าสัตว์ปีกวันเพ็ญ 74/1 ม.7 ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ