ออกให้บริการทำหมันสุนัข ณ วัดเขากำแพง อ.อู่ทอง

 ออกหน่วยบริการ

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองพร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการทำหมันสุนัข เพศผู้ 5 ตัว เพศเมีย 4 ตัว รวม 9 ตัว ณ วัดเขากำแพง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนคา อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง