ปศอ.ศรีประจันต์ ให้ความรู้ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่ ต.วังยาง

 ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์

        วันที่ 14 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ นำโดยนายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับวิทยากรและเจ้าหน้าที่อำเภอ ชี้แจงให้ความรู้ทางเลือกอาชีพด้านการเลี้ยงปศุสัตว์กับเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่) บ้านนายเกียรติ์ศักดิ์ บุญประเสร็ฐ 65 ม.5 ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 10 ราย

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์