ปศอ.เดิมบางนางบวช เจาะเลือดแพะ-แกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่ ต.เดิมบาง, ต.โคกช้าง และ ต.ทุ่งคลี

เจาะเลือดเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส 

        วันที่ 15 ธันวาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ดำเนินการเจาะเลือดแพะ-แกะเพื่อทดสอบโรคบรูเซลโลซิส ในพื้นที่หมู่ 10 ต.เดิมบาง แกะ จำนวน 88 ตัว, หมู่ 5 ต.โคกช้าง แพะ จำนวน 40 ตัว และ หมู่ 3 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี แกะ จำนวน 11 ตัว รวมทั้งสิ้น 139 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช