ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

 ตรวจสนามชนไก่

        วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและผู้นำท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลทับตีเหล็ก หมู่ 7 ตำบลตลิ่งชัน ออกพื้นที่ตรวจต่ออายุใบอนุญาตตั้งสนามชนไก่ ในพื้น อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 แห่ง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี