สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง

 สุ่มเก็บตัวอย่าง cloacal swab

        วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรรบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างและสอบสวนโรคโดยการทำ cloacal swab ในรัศมีจุดเกิดโรค 5 กม. ในสัตว์ปีก ในพื้นที่เสี่ยง จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ตำบลศรีสำราญ พื้นที่ตำบลบางตาเถรและพื้นที่ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง