ปศอ.สองพี่น้อง ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ่อสุพรรณ

สถานการณ์โรคลัมปีสกิน

         วันที่ 14 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกปฏิบัติงานเชิงรุกในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ โดยออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน พร้อมกับทำประวัติให้กับเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 18 ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โคเนื้อจำนวน 250 ตัว เกษตรกร 8 ราย และได้แจ้งเกษตรกรให้ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 30 วัน หากพบอาการผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที ตามนโยบายและแนวทางการควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกิน ของกรมปศุสัตว์

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง