ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่ ต.บ้านสระ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน

          วันที่ 15 ตุลาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโคเนื้อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาด การติดต่อ การป้องกันและกำจัดแมลงพาหะ โรคลัมปี สกิน พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พ่นน้ำยาฆ่าแมลงในบริเวณคอกเลี้ยงสัตว์และเน้นย้ำเกษตรกรหากพบสัตว์แสดงอาการป่วยผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ผลการปฏิบัติงานเกษตรกร หมู่ที่ 3 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกรจำนวน 4 ราย 1)นางเคียงร่มโพธิ์ชี 2)นายประเสริฐ เมธสาร 3)นางสวง อู่สุวรรณ 4)นายสมพร อู่สุวรรณ และหมู่ที่ 4 ต.บ้านสระ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เกษตรกร จำนวน 2 ราย 1)นางสมจิตร ศรีเมือง 2)น.ส.จุฑามาส ศรีเมือง โคเนื้อจำนวน 150 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก