ปศุสัตว์สุพรรณฯ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day

Big Cleaning Day

          วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นำทีมข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม 5ส Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยการทำความสะอาดบริเวณรอบๆ สำนักงาน เพื่อปรับปรุงสถานที่ทำงานโดยรอบให้มีความเป็นระเบียบ สวยงาม ปลอดภัย เกิดความประทับใจกับผู้รับบริการ เป็นการเน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์