ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร

 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่

          วันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว แจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ปีก ยาถ่ายพยาธิสุนัขและแมว

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์