ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน

ผสมเทียม     

          วันที่ 13 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี โดยนายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ผสมเทียมหน่วยเมืองสุพรรณบุรี ออกผสมเทียมโคเนื้อของเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือผลิตโคเนื้อคุณภาพระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีกับลุงเชาว์ฟาร์ม

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี