ปศอ.หนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Rabies ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ