กิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ดอนเจดีย์ ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา "จิตอาสา หมาวัดป่ะหล่ะ" จ.กาญจนบุรี ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดหนองแจง หมู่ 4 ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนรวม 50 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์