การเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาสำหรับสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ GAP) ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.บางปลาม้า

เฝ้าระวังเชื้อแซลโมเนลลา

          วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า ออกเก็บตัวอย่าง (Boot Swab) ในฟาร์มสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ GAP) ประจำปีงบประมาน 2567 เพื่อค้นหาโรคแซลโมเนลลา (Salmonella) จำนวนฟาร์ม 3 ฟาร์ม

          1. สมานฟาร์ม เลขที่ 42 ม.6 ต.ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
          2. อุษาฟาร์ม 1 เลขที่ 25/2 ม.6 ต.ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
          3. สมเกียรติฟาร์ม เลขที่ 134 ม.6 ต.ไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า