กิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.อู่ทอง

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับเทศบาลตำบลกระจัน ดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจรจัด ณ วัดสามัคคีธรรม หมู่ 1 ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
          ผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
          - แมวเพศเมียจำนวน 13 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 8 ตัว
          - สุนัขเพศเมีย จำนวน 2 ตัว และสุนัขเพศผู้จำนวน 1 ตัว
          รวมทั้งหมด 24 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง