โครงการรณรงค์ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 2 ปีงบประมาณ2567 พื้นที่ ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง

เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย

          วันที่ 19 มษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายอภิชาติ นิติศิริ ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการฉีควัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและตรวจสุขภาพกระบือ ให้กับเกษตรกร ณ อาลาดินฟาร์ม หมู่ที่ 15 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง