โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ซีรั่มวิทยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พื้นที่ ต.สวนแตง อ.เมืองสุพรรณบุรี

เก็บตัวอย่าง serum

          วันที่ 18 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี สุ่มเก็บตัวอย่าง serum สัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน จำนวน 20 ตัวอย่าง เพื่อตรวจประเมินโรคไข้หวัดนก ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (ซีรั่มวิทยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ พื้นที่ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี