ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ในพื้นที่ อ.อู่ทอง

ตรวจมาตรฐานฟาร์ม GAP

          วันที่ 17 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธนภัทร ช้างนิ่ม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทองและนักศึกษาฝึกงาน ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก (GAP) และมาตรฐานฟาร์มสุกร (GAP) ในพื้นที่ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์