โครงการความร่วมมือการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในพื้นที่ ต.บ้านแหลม อ.บางปลาม้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 10 - 11 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายราเมศ ไข่สุวรรณ ปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา ดำเนินการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ในพื้นที่ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวนทั้งหมด 833 ตัว โดยดำเนินการดังนี้
          - ในเขตพื้นที่หมู่ 5 ณ ศาลาประชาคมวัดสุขเกษม
          - ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองขุด
          - ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ณ ศาลาประชาคมป่าพฤกษ์
          - ในเขตพื้นที่หมู่ 1 ณ เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา
          รวมทั้งได้สร้างความรับรู้และความเข้าใจด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่เจ้าของสัตว์ ตามโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางปลาม้า