ปศอ.สองพี่น้อง ตรวจติดตามลูกเกิดโคพระราชทาน พื้นที่ ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง

โคพระราชทาน

          วันที่ 23 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ตรวจติดตามลูกเกิดโคพระราชทาน เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ซึ่งพระราชทานให้ นางจำปา ทองเกิดหลวง บ้านเลขที่ 7/2 หมู่ 2 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี พร้อมทั้งมอบแร่ธาตุก้อนและให้คำแนะนำการเลี้ยงการจัดการฟาร์มเบื้องต้นแก่เกษตรกร

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง