กิจกรรมทำหมันสุนัขจรจัดภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ ปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ ต.พิหารแดง อ.เมืองสุพรรณบุรี

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

          วันที่ 23 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์และทีมอาสาปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลพิหารแดง ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัด เพศเมีย จำนวน 8 ตัว เพศผู้ จำนวน 5 ตัว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี