ปศอ.ศรีประจันต์ รณรงค์ฉีดวัคซีนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและเฝ้าระวังติดตามโรคระบาดสัตว์

เฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อย

          วันที่ 4 - 9 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ออกฉีดวัคซีนโคเนื้อและติดตาม เฝ้าระวังการระบาดของโรคปากและเท้าเปือย (FMD) และสนสะพายโคเนื้อให้กับเกษตกร ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์