ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์แก่คนพิการที่ได้รับเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

          วันที่ 5 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายปราสาท ศรีโมรา ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยง การดูแลสุขภาพสัตว์และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรแก่คนพิการที่ได้รับเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในพื้นที่อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางเพ็ญ จันทร์เสวก (ผู้ดูแลคนพิการ) ซึ่งขอกู้เงินเพื่อนำไปเลี้ยงโค ทั้งนี้ได้มอบเวชภัณฑ์และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้แก่เกษตรกรรายดังกล่าว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ