ปศอ.สามชุก ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง

ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

          วันที่ 9 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายแผน สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อำเภอสามชุก ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่เสี่ยง ตามแผนการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) ระดับพื้นที่ ในพื้นที่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี แบ่งเป็นโรงฆ่าสุกร จำนวน 5 โรง และโรงฆ่าโค กระบือ จำนวน 1 โรง

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามชุก