ปศุสัตว์สุพรรณฯ ออกตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ​ ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

ตรวจโรงผลิตอาหารสัตว์

          วันที่ 9 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายสุทัศน์​ ศรีวิเศษ​ นักวิชาการสัตวบาล​ ดำเนินการออกตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ​ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการต่ออายุโรงผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ​ ให้กับเบิร์ดๆ ฟาร์ม​ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอดอนเจดีย์​ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์