ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์พร้อมกับมอบเวชภัณฑ์การเลี้ยงสัตว์ให้แก่คนพิการ

เยี่ยมเยียนเกษตรกร

          วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายธีระพงษ์ จริยารังษีโรจน์ ปศุสัตว์อำเภออู่ทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ดำเนินการให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงสัตว์และขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ พร้อมกับมอบยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามิน แก่คนพิการที่ได้รับเงินกู้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลดอนคาและตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง