โครงการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี พื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจสอบปริมาณน้ำนม

         วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้นายยุทธนา อนันตมี ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีเข้าร่วมเป็นคณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคตามโครงการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคทั้งระบบ ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ณ โรงงานผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรี ต.สระแก้ว อ.เมืองุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี