โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 พื้นที่ อ.ศรีประจันต์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

        วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้ นายบุญเสริม กลิ่นหอม ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ร่วมกับตัวแทนผู้นำชุมชนวัดหนองเพียร ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและบริการผ่าตัดทำหมันแมว พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนวิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อที่จะนำวิธีการไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อสัตว์เลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ณ วัดหนองเพียร หมู่ที่ 2 ต.บางงาม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ผลการปฏิบัติงาน ผ่าตัดทำหมันให้กับแมว รวมทั้งสิ้นจำนวน 23 ตัว แบ่งเป็น แมวเพศผู้ 9 ตัว เมศเมีย 14 ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์