ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 จังหวัดกาญจนบุรี

งานแพะแห่งชาติ

         วันที่ 30 มีนาคม 2567 นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายพงษ์พันธ์ ธรรมมา รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี และมอบถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลแกรนด์แชมป์ จำนวน 4 รางวัล และมอบรางวัลให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะดีเด่นระดับเขต จำนวน 9 เขต ซึ่งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ-แกะทวารวดี อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ขึ้นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น เขต 7

ที่มาของข้อมูล : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์